Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 3 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
10.09.2017
Kamenné butiky
Zboží a ceny v eshopu a v každém z našeho kamenného butiku se liší. Módní butik EXCLUSIVE Česká 51/13 26601 Beroun Tel.: +420 774 537 455   Ot... číst celé
02.02.2021
Mentolová jede! ;-)
Je únor 2021 a naše butiky jsou stále uzavřené... na světlo světa se už, ale dere naše jarní kolekce a s ní barvičky jara, léta... naděje :-)  Jako... číst celé
19.04.2015
Často kladené dotazy - FAQ
V této sekci jsou uvedeny odpovědi na nejčastěji se objevující dotazy:   Mám strach z nákupu po internetu - mohu si někde ověřit spolehlivost vašeho... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Newsletter

Přihlaš se k odběru novinek a dostaneš od nás 100,- kč na svoji první objednávku! 

 

 

Sleduj nás... ❤️

 

                                                   
 
       ❤️ Zásilky odesíláme denně ❤️
 
   ❤️ Pouze platba předem na účet ❤️
 
      ❤️ Osobní vyzvednutí denně ❤️
 
 
 
 
Doporučujeme:
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro ESHOP

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro online eshop - nikoliv pro kamenné butiky. Kamenné butiky se řídí jinými OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, určenými pro kamenné provozovny. 

 

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Módní butik s. r. o., IČ 06516360, se sídlem Jungmannova 61,  267 01 Králův Dvůr, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddílu C, vložka 283493, jako prodávající (dále jen „TIMEFASHION.CZ“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o TIMEFASHION.CZ jsou uvedeny na webové stránce www.TIMEFASHION.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s TIMEFASHION.CZ nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce TIMEFASHION.CZ, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, fotek aj. TIMEFASHION.CZ, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

TIMEFASHION.CZ sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, TIMEFASHION.CZ si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od TIMEFASHION.CZ, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném TIMEFASHION.CZ uváděny konečné, nejsme plátci DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
d) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na kontaktní adresu TIMEFASHION.CZ, nikoliv sídla společnosti, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách TIMEFASHION.CZ;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;


i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném TIMEFASHION.CZ tím, že požadované plnění (zboží, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky TIMEFASHION.CZ, za případné chyby při přenosu dat TIMEFASHION.CZ nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy TIMEFASHION.CZ neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu TIMEFASHION.CZ. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se TIMEFASHION.CZ zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc - obsah převezme a zaplatí TIMEFASHIO.CZ kupní cenu.

TIMEFASHION.CZ si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

TIMEFASHION.CZ Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

TIMEFASHION.CZ splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li TIMEFASHION.CZ věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, TIMEFASHION.CZ odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li TIMEFASHION.CZ větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

TIMEFASHION.CZ odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí TIMEFASHION.CZ věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří TIMEFASHION.CZ věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou TIMEFASHION.CZ způsobila porušením své povinnosti

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní TIMEFASHION.CZ umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže TIMEFASHION.CZ škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost TIMEFASHION.CZ
TIMEFASHION.CZ odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména TIMEFASHION.CZ odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které TIMEFASHION.CZ nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití TIMEFASHION.CZ uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je TIMEFASHION.CZ zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí TIMEFASHION.CZ, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu TIMEFASHION.CZ; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li TIMEFASHION.CZ vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TIMEFASHION.CZ nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že TIMEFASHION.CZ nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může TIMEFASHION.CZ dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může TIMEFASHION.CZ odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li TIMEFASHION.CZ vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu TIMEFASHION.CZ.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující TIMEFASHION.CZ na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se TIMEFASHION.CZ zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než TIMEFASHION.CZ, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

TIMEFASHION.CZ umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách ZDE, a spotřebiteli tak TIMEFASHION.CZ potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Dále zboží zaslat korespondenčně, a to na adresu  Módní butik TIMEFASHION.cz, Husovo nám. 39/26, 266 01 Beroun - je nutné - VŽDY nás předem před odesláním kontaktovat vyplněním formuláře, emailem nebo telefonicky !!!

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné na hodnotu jakou zboží má a žádáte vrátit, nikoliv na dobírku - toto nebude přebíráno.

Další možností je přinést zboží osobně do kamenné prodejny Módní butik TIMEFASHION.cz, Husovo nám. 39/26 (vchod ul. Biřická), 266 01 Beroun. Zboží zde bude zkontrolováno a převzato, o čemž Vám bude vydán doklad a pokud nevyberete nic výměnou, tak Vám bude částka zaslána na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata - není možné v kamenném butiku vracet hotovost - pokud jste zaplatili převodem na účet. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá TIMEFASHION.CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od TIMEFASHION.CZ obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal - POKUD TOTO NEBUDE UČINĚNO - A ZBOŽÍ PŘIJDE V NOŠENÉM STAVU, SE ZNÁMKAMI POUŽÍVÁNÍ, NAVONĚNÉ, ČI BEZ CEDULEK - bude vrácená částka snížena o 30% což je sazba za opotřebení daná naší společností Módní butik s. r. o. 


Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na korespondenční adresu TIMEFASHION.CZ spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá TIMEFASHION.CZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu TIMEFASHION.CZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem - na bankovní účet.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, TIMEFASHION.CZ však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá/doručí.


Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi TIMEFASHION.CZ a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má TIMEFASHION.CZ právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující TIMEFASHION.CZ, co ještě vrátit může, a dá TIMEFASHION.CZ náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

POKUD I PŘESTO KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ VRÁTÍ - PO ZÁKONNÉ 14 DENNÍ LHŮTĚ - BUDE MU NA JEHO NÁKLADY VRÁCENO ZPĚT, POPŘ. PO DOMLUVĚ SNÍŽENO O ČÁSTKU 30% ZA POZDNÍ VRÁCENÍ - ALE POUZE PO PŘEDEŠLÉ DOMLUVĚ!!!!

V. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).

Kupující bere na vědomí, že prodávající bude (i) z důvodu plnění uzavřené kupní smlouvy s kupujícím (případně též z důvodu jednání o jejím uzavření a/nebo změně) a/nebo (ii) pro účely vedení uživatelského účtu na základě dohody s kupujícím, zpracovávat tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popř. další doplňující informace jako dodací adresa, číslo bytu, podlaží bytu. Uvedené osobní údaje bude zpracovávat prodávající jako správce a osoby dopravující zboží jako zpracovatelé. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání dopravci a případně též jiným osobám (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a po jejím splnění až dobu uplynutí promlčecích lhůt (tj. zpravidla po dobu tří let od splnění kupní smlouvy), případně po dobu vedení uživatelského účtu kupujícího (tj. do okamžiku jeho zrušení kupujícím).

Zásady ochrany zpracování osobních údajů jsou obsaženy zde

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující může při tvorbě objednávky vyslovit též souhlas se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro marketingové účely, a to zejména v rámci zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových akcí prodávajícího. Souhlas se bude týkat osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje kupujícího pro marketingové účely budou zpracovávány až do okamžiku odvolání souhlasu kupujícího, nejdéle však po dobu pěti let, ledaže bude tento souhlas v meziobdobí obnoven. Osobní údaje budou zpracovávány zejména formou jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravy nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání (bude-li s tím kupující souhlasit), uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že údaje kupujících mohou být uvedeny v registru zřízeného ve smyslu § 20z zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody TIMEFASHION.CZ: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nákupy v kamenném butiku TIME FASHION: PO - PÁ 11-17h, ST 9-17h, ČT - PÁ 11-17h a SO 9-12h.

Vyřizování zásilek, telefonátů, objednávek, dotazů v prac. dny PONDĚLÍ až PÁTEK od 11h - 17h,

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, jsme plátci DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím elektronického obchodu TIMEFASHION.CZ (dále jen „e-shop“);
  2. telefonicky

TIMEFASHION.CZ doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba předem bankovním převodem,
b. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví TIMEFASHION.CZ, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 14:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.timefashion.cz

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost balíku, atd.) Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@timefashion.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat poštou TIMEFASHION.CZ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však TIMEFASHION.CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem TIMEFASHION.CZ a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.timefashion.cz

 

REKLAMACE
 

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Módní butik s. r. o., IČ 06516360, se sídlem Jungmannova 61, 267 01 Králův Dvůr, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddílu C, vložka 283493, jako prodávající (dále jen „TIMEFASHION.CZ“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje TIMEFASHION.CZ ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Na žádost Kupujícího TIMEFASHION.CZ poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu TIMEFASHION.CZ, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, TIMEFASHION.CZ v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu TIMEFASHION.CZ zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá TIMEFASHION.CZ za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede TIMEFASHION.CZ v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

TIMEFASHION.CZ může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

III. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: objednavky@timefashion.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však TIMEFASHION.CZ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující může zboží reklamovat korespondenčně na adrese Módní butik TIME FASHION.cz, Husovo nám. 39/26, 266 01 Beroun.

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.


Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  1. mechanickým poškozením zboží,
  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
  7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a TIMEFASHION.CZ výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.


I. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.


IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci TIMEFASHION.CZ rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady TIMEFASHION.CZ vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

TIMEFASHION.CZ vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace TIMEFASHION.CZ upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je TIMEFASHION.CZ oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.
Tento reklamační řád je k dispozici v eshopu www.timefashion.cz

 

Odeslání reklamace

Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musíte do balíčku nutně přiložit doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.

Průběh reklamace

O průběhu celé reklamace budete informováni automatickými maily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout.

 

Kontakty

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.


Doručovací adresa:

Módní butik TIMEFASHION.cz

Husovo nám. 39/26

266 01 Beroun

objednavky@timefashion.cz

 

Obecná informační povinnost
 

 

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

 

PRÁVNÍ DOLOŽKA - POUŽITÍ OBSAHU
 

Texty a obrázky uvedené na těchto stránkách můžete používat pouze pro vlastní potřebu. Nesmíte je upravovat, zveřejňovat na internetu ani rozšiřovat prostřednictvím jiného média.

Veškeré prvky těchto internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli kopírování nebo napodobování prvků těchto stránek je zakázáno. Žádné části těchto stránek nesmí být bez písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti Módní butik s.r.o. kopírovány nebo jinak rozšiřovány.

 

PROVOZOVATEL:
 

Módní butik s. r. o.

Jungmannova 61

267 01 Králův Dvůr

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 774 537 455

IČ: 06516360

nejsme plátci DPH

 

Společnost  Módní butik s. r. o.  je zapsaná u Městského soudu v Praze oddílu C, vložka 283493

 

 

Odpovědný vedoucí obchodu:

Eliška Cháňová - eliska.chanova@guessky.cz, tel: +420 774 53 74 55

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ A KORESPONDENČNÍ ADRESA
 

Módní butik TIME FASHION.cz

Husovo nám. 39/26

266 01 BEROUN

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 774 53 74 55

 

- adresa pro vrácení zboží, reklamace, korespondenci - na jiné adrese nebude zboží přebráno!!!

 

 

ADRESA KAMENNÉHO BUTIKU
 

 

Módní butik TIMEFASHION.cz

Husovo nám. 39/26 (vchod z Biřické ul.)

266 01 BEROUN

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Kamenný butik se řídí jinými OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI, určenými pro kamenné provozovny.

 

Mapa:

GPS souřadnice 49.9642967N, 14.0727819E

Newsletter
Přihlaš se k odběru novinek a dostaneš od nás 100,- kč na svoji první objednávku! 

Kde nás najdete

Česká ulice 51/13

(pod schody/kebabem)

Beroun - centrum, 266 01

Otevírací doba: Denně 11 - 17h, Středa 9 - 17h, Sobota 9 - 12h

Mapa obchodu

Všechny fotky prezentované v našem eshopu jsou chráněny autorským zákonem jejich příslušných vlastníků. Jakékoli kopírování nebo napodobování prvků těchto stránek je zakázáno. © 2009-2023, TIME FASHION Shop
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz